historia

Önemli Duyuru

İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR

ODALAR BİRLİĞİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

İstanbul, 17.02.2017

Konu:26.02.2016 tarihinde 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 12. 13. Ve 14. maddesi uyarınca Alışveriş Merkezimiz bünyesinde Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere tahsis edilecek işyerlerinin kiralanmasına ilişkin duyuru hakkındadır.

Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekleri İcra Edenlere ve Esnaf ve Sanatkar İşletmecilerine Tahsis Edilecek İş Yerlerinin Kiralanmasına İlişkin Duyuru:

1)   Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes Vatan Bulvarı No 2 - 4 Fatih İstanbul, 438 pafta 2024 ada 23 parsel sayılı tapuda kayıtlı taşınmaz üzerinde Fatih Alışveriş Merkezi ve Turizm İşl. ve İnş. A.Ş ticari unvanlı Historia Alışveriş Merkezi'nde;

a)   Esnaf ve Sanatkar İşletmecilerine kiraya verilmek üzere, alışveriş merkezinin B1 katında 120(yüz yirmi) m2 kiralanabilir alan (dükkan/kiosk) bulunmaktadır. Rayiç m2 kira bedeli 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası)+KDV'dir.

b)   Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere, alışveriş merkezinin 3. katında 17(on yedi) m2 kiralanabilir alan (dükkan/kiosk) bulunmaktadır. Rayiç m2 kira bedeli 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası)+KDV'dir.

 

2)   Belirtilen alanlara başvuru yapılması durumunda;

a)   Esnaf ve sanatkar işletmecilerine en fazla rayiç bedel ile kiralama yapılacaktır.

b)   Geleneksel, kültürel ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere en fazla rayiç bedelin dörtte biri tutarı ile kiralama yapılacaktır.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1)    Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi

2)    Vergi Levhası

3)    İmza Sirküleri

4)    Faaliyet Belgesi

5)    Ne amaçla kiralamak istendiğine dair belge ve bilgiler

 

Başvuru ;

 

Historia Alışveriş Merkezi Yönetimi

Son Başvuru Tarihi: 13.03.2017

Başvuru Adresi: Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes Vatan Bulvarı, No 2-4 Fatih İstanbul

Telefon: 0212 532 02 02

E-posta: info@historia.com.tr

Mavinesil Reklam Hizmetleri
Copyright © 2011 historia.com.tr
Historia AVM Historia AVM Historia AVM